Security Features | Zulu
เลือกภาษา:
นำธุรกิจของคุณให้สูงขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลากับซูลู
ซูลูสามารถเข้าถึงคลาวด์ได้ตลอดเวลา แบบ 24x7x365 วัน จากทุกที่บนโลก
EC2 และ RDS
เซิร์ฟเวอร์ของแอพพลิเคชั่นเราทำการแยกตัวเซิร์ฟเวอร์กับฐานข้อมูลไว้จากกัน
กลุ่มรักษาความปลอดภัย
ช่องทางการเข้าถึงพอร์ตมีกำหนดไว้เฉพาะเท่านั้น ซูลูทำให้เหล่าแฮกเกอร์ฝันร้ายแน่นอน
มีบัญชีข้อมูลส่วนตัว
การเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ SSH จะใช้ได้เฉพาะกับคนที่มี บัญชีข้อมูส่วนตัวที่กำหนดไว้แล้วเท่านั้น และก็มีเพียงบัญชีเดียวในโลกเท่านั้น
ดูแลรักษา การสำรองข้อมูล
มีีการเก็บรักษาสำรองไว้ ซึ่งทำให้เราสามารถดึงข้อมูลกรณีข้อมูลสูญหายมาใช้ได้
บทบาทการรักษาความปลอดภัย
ผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถส่งออกข้อมูลหรือลบบัญชีผู้ใช้งาน และข้อมูลของพนักงานขายแต่ละคนสามารถซ่อนไม่ให้พนักงานขายอื่นๆเห็นได้
SSL
(HTTPS)
เข้ารหัสในการรับส่งข้อมูล ทำให้ข้อมูลของคุณปลอดภัยยิ่งขึ้น
กำหนดเวลาการใช้งาน
หากไม่มีการใช้งานระบบภายใน 30 นาที ระบบจะป้องกันความปลอดภัยด้วยการ ฟ้องให้ทำการล็อคอิน เพื่อเข้าใช้งานอีกครั้ง
15 days          
Free Trial
Jump in and try it!! No credit card. No restrictions. Some things in life really are free.
+ = ?