Security Features | Zulu
Change language:
Take your business to
greater heights any time,
anywhere with Zulu
Toàn bộ dữ liệu có thể được truy cập 24/7/365 ngày trên điện toán đám mây, mọi lúc, mọi nơi trên toàn thế giới.
Sử dụng
nền tảng EC2 và RDS
Các máy chủ ứng dụng của chúng tôi được vận hành trên một hệ thống tách biệt với máy chủ cơ sở dữ liệu.
Bảo mật
nhóm
Hoạt động truy cập chỉ được phép diễn ra qua các cổng và bằng các khoảng địa chỉ nhất định. Zulu là cơn ác mộng của các Hacker.
File khóa
bảo mật
Việc truy cập vào Server SSH chỉ có thể được thực hiện bởi người có file khóa bảo mật riêng biệt, và trên đời này sẽ chỉ có duy nhất một file như vậy.
Duy trì
sao lưu
Việc duy trì sao lưu cơ sở dữ liệu vào một khoảng thời gian ấn định sẽ cho phép chúng tôi có thể khôi phục dữ liệu đã mất tại thời điểm thông báo.
Bảo mật
dựa trên quyền truy cập
Chỉ quản trị viên mới có thể xuất dữ liệu của công ty hoặc xóa người dùng, và dữ liệu của từng nhân viên bán hàng có thể được ẩn đi để những người bán hàng khác không nhìn thấy.
SSL
(HTTPS)
Làm việc với chữ ký 2048-bit để bảo đảm mức độ an toàn vượt trội cho bạn.
Session
timeout
Tự động đăng xuất sau mỗi 30 phút để ngăn chặn truy cập trái phép.
( English)
15 days          
Free Trial
Jump in and try it!! No credit card. No restrictions. Some things in life really are free.
+ = ?