| Zulu
Change language:
We are here to help
Connect with Zulu sales warrior team, share ideas and get answers to your questions.

Câu Hỏi Thường Gặp

Mật khẩu không đúng: nhấp chuột vào liên kết “quên mật khẩu” ở gần cuối.
Tên đăng nhập không tồn tại: Hãy chắc chắn là tên đăng nhập của bạn có dạng địa chỉ email. Liên hệ bộ phận hỗ trợ bằng tên Công ty của bạn nếu cần trợ giúp thêm.
Tài khoản bị vô hiệu: Điều này xảy ra khi thời gian Dùng thử đã hết (mua để tiếp tục sử dụng), hoặc do trục trặc trong quá trình tạo hóa đơn (liên hệ bộ phận hỗ trợ).
Điều này khá dễ hiểu. Các tài khoản Dùng Thử Miễn Phí (chỉ trong trường hợp được chúng tôi cung cấp) cho phép bạn truy cập không giới hạn vào hệ thống của chúng tôi trong thời gian 15 ngày. Hết thời gian này, bạn cần phải trả phí để tiếp tục sử dụng.
Vào phần menu ngôn ngữ được thả xuống (có thể được tìm thấy trong phần Cài Đặt > Thiết Lập Chung) và chọn ngôn ngữ khác từ danh sách. CÁCH NÀY’s còn nhanh hơn việc học một ngôn ngữ mới. Chú ý: bạn có thể thiết lập các ngôn ngữ khác nhau cho từng người dùng trong tài khoản của bạn.
Vì đó là mục đích của chúng tôi khi tạo ra nó!
Dĩ nhiên rồi. Chúng tôi cung cấp cho bạn một giao diện đơn giản để bạn có thể nhập vào hàng nghìn đầu mối liên lạc, sản phẩm, hoặc các đầu việc từ Gmail. Bạn có thể tìm thấy tất cả các chức năng nhập dữ liệu này trong phần Cài Đặt > Màn Hình Khác.
Chúng tôi thiết kế Zulu cho những đối tượng từ các khách hàng cá nhân cho đến các công ty bán hàng vừa và nhỏ. Zulu cũng sẽ rất hữu ích cho các nhóm bán hàng lớn hơn, mặc dù nó có thể không có độ tùy biến cao cho lắm cũng như không có các chức năng cực kỳ nâng cao cần thiết cho quá trình vận hành.
Chỉ cần nhấp chuột vào một sản phẩm hoặc đầu mối liên lạc, và sau đó di chuột lên hình ảnh ở phía trên cùng bên trái và nhấp vào biểu tượng này để tải lên hình ảnh của bạn lên.
Quá dễ! Chỉ cần đi tới màn hình cài đặt, mở rộng phần dưới cùng, và nhấp chuột vào nút màu xanh dương. Vậy là xong.
Sau khi bạn đã hoàn thành việc nhập dữ liệu (xem ở trên) chúng tôi đề xuất bạn nên bắt đầu tạo những đầu mục quan trọng cho việc vận hành kinh doanh của bạn. Nếu nhóm của bạn chủ yếu là bán hàng, bạn nên vào màn hình Nhiệm Vụ và giao nhiệm vụ cho toàn bộ danh sách các công việc phải làm của bạn. Nếu bạn có một doanh nghiệp với rất nhiều sản phẩm khác nhau, thì hãy tới thẳng màn hình Sản Phẩm và thiết lập tất cả hàng tồn kho cùng với hình ảnh và giá cả đi kèm. Một tính năng hay nữa đó là chúng tôi cho phép bạn ẩn đi các màn hình mà bạn không sử dụng (Cài Đặt > Màn Hình Khác > Ẩn Màn Hình).

Chú ý: Sẽ sớm có thêm các Câu Hỏi Thường Gặp khác. Xin vui lòng kiên nhẫn chờ đợi.

( English)
15 days          
Free Trial
Jump in and try it!! No credit card. No restrictions. Some things in life really are free.
+ = ?