Video Tutorials | Zulu
Change language:
We are here to help
Connect with Zulu sales warrior team, share ideas and get answers to your questions.
Zulu căn bản
Video hướng dẫn đơn giản giới thiệu cho người dùng chưa từng sử dụng Zulu.

Tổng quan

Để Zulu mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn
Tìm hiểu về Trang chủ/Dashboard
Hiểu về Lead, Cá nhân, Công ty, Người bán
Tìm hiểu về CRM

Sales

Tìm hiểu về Màn hình Bán hàng
Tạo Báo Giá Đầu Tiên

Sản phẩm và Nguyên phụ liệu tồn kho

Cách Điều chỉnh Sản phẩm tồn kho
Sản phẩm và Kho hàng
Tìm hiểu về Tồn kho
Tìm hiểu về Đơn Mua Hàng

Nhập Dữ Liệu

Nhập Đầu Mối Liên Lạc từ Google
Nhập Sản Phẩm từ file Excel
Nhập Đầu Mối Liên Lạc từ file Excel
( English)
15 days          
Free Trial
Jump in and try it!! No credit card. No restrictions. Some things in life really are free.
+ = ?